Chính sách Bảo mật Dữ liệu

Cập nhật: ngày 14 tháng Ba năm 2021

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ Y TẾ

Chào mừng bạn đến với Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Quyền riêng tư của Medical Electronic Systems Limited (“MES”) (“Chính sách Quyền riêng tư”). Tại MES (“chúng tôi”), chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn theo luật và hướng dẫn của Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu (“GDPR”). Tài liệu này giải thích cách chúng tôi thu thập, xử lý và đảm bảo an toàn cho dữ liệu của bạn cũng như chỉ rõ các quyền của bạn đối với dữ liệu của bạn.

Thông tin liên hệ:

Medical Electronic Systems Limited

20 Alon Hatavor Street, Caesarea Industrial Park, Israel Mã bưu chính: 3088900

E-mail: [email protected]

Giải thích thuật ngữ:

 • GDPR: Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (EU) 2016/679 (The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679) (GDPR)
 • Dữ liệu cá nhân: Thông tin liên quan đến một cá nhân có thể được xác định trực tiếp. Dữ liệu Cá nhân bao gồm thông tin thực tế cũng như các thông tin thể hiện quan điểm hoặc ý định.
 • Người kiểm soát/Người kiểm soát dữ liệu: Tổ chức xác định cách thức và mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân. Trong trường hợp này là MES.
 • DPO: Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu, một người được chỉ định để giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến dữ liệu. DPO của chúng tôi tại thời điểm xây dựng chính sách này là Taly Vider Cohen. Bạn có thể đặt bất kỳ vấn đề hoặc câu hỏi nào liên quan đến dữ liệu cho DPO của chúng tôi theo địa chỉ email: [email protected]
 • Người xử lý: Nhân viên của MES được ủy quyền thực hiện trách nhiệm của Người kiểm soát dữ liệu.
 • “Nhân viên” – nhân viên, nhà thầu, nhà tư vấn và bất kỳ ai đại diện cho tổ chức của chúng tôi.
 • Người dùng: Bất kỳ cá nhân nào duyệt qua trang web công cộng, nhận sự hỗ trợ của chúng tôi, nói chuyện với nhân viên của chúng tôi, tạo hồ sơ hoặc sử dụng trang web hoặc Ứng dụng hoặc bộ công cụ kiểm tra của chúng tôi.
 • Vi phạm Dữ liệu Cá nhân: Các trường hợp mất mát, trộm cắp hoặc truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân.
 • Chính sách Bảo mật: Tài liệu này.
 • “Trang web của chúng tôi” hoặc “Trang web” – www.mes-global.com hoặc www.yospermtest.com
 • “Ứng dụng của chúng tôi” – một ứng dụng di động có thể tải xuống – YO Home Sperm Test (“YO”) hiện có trên gian hàng ứng dụng của Apple và trên Google Play (com/download-yo-home-essence-test-app/) và trong tương lai có thể có sẵn trên các trang web hoặc cửa hàng bổ sung.
 • “Các bên thứ ba” – Các nhà cung cấp, mối liên hệ kinh doanh, nhân viên của người dùng của chúng tôi và bất kỳ người nào khác mà chúng tôi có thể cần liên hệ.

Thông tin Chúng tôi Thu thập và Lưu trữ:

Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ thông tin nào về một cá nhân có thể giúp nhận dạng người đó. Chúng tôi hiện đang thu thập và xử lý thông tin sau đây về một số cá nhân để cải thiện trải nghiệm của khách hàng YO Home Sperm Test.

Nếu bạn đăng ký trên Ứng dụng hoặc trên trang web, bạn sẽ tạo một hồ sơ bao gồm các dữ liệu sau:

 • Dữ liệu Hồ sơ (Tùy chọn): tên, họ, tuổi và giới tính.
 • Dữ liệu Liên hệ: bao gồm dữ liệu vị trí gần đúng, địa chỉ email, tên wi-fi, chi tiết kết nối internet, tốc độ kết nối.
 • Dữ liệu Truyền thông: bao gồm sở thích của bạn trong việc nhận hỗ trợ và thông tin tiếp thị từ chúng tôi cũng như sở thích giao tiếp của bạn.

Chúng tôi cũng thu thập các dữ liệu sau khi bạn đăng nhập vào trang web hoặc Ứng dụng:

 • Thông số Kỹ thuật: giao thức internet (IP), loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và vị trí, hệ điều hành và công nghệ khác trên các thiết bị bạn sử dụng để truy cập trang web này.
 • Dữ liệu Hỗ trợ Khách hàng: bao gồm phản hồi và dữ liệu từ khảo sát. Nếu bạn đã trò chuyện với chúng tôi trực tiếp, trên web hoặc liên hệ với chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ giữ lại bản ghi của cuộc trò chuyện đó
 • Dữ liệu Sử dụng: bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng Ứng dụng, trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Như đã giải thích ở đây, có một số trường hợp hạn chế khi chúng tôi thu thập dữ liệu về sức khỏe của bạn, bởi dữ liệu này vốn thuộc một danh mục Dữ liệu Cá nhân đặc biệt được gọi là Thông tin Y tế được Bảo vệ (PHI) và được tăng cường bảo vệ.

Trong hầu hết các trường hợp, khi bạn sử dụng Ứng dụng để tải lên kết quả kiểm tra, chúng tôi không biết và không có cách nào biết được kết quả đó thuộc về một người nào cụ thể. Trong những trường hợp này, mặc dù chúng tôi có dữ liệu kết quả nhưng chúng hoàn toàn ẩn danh.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chẳng hạn như đăng ký tài khoản tự nguyện, yêu cầu hỗ trợ hoặc câu hỏi liên quan đến kết quả kiểm tra, chúng tôi có thể nhận, lưu trữ và chia sẻ kết quả của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có cả thông tin nhận dạng cá nhân và kết quả phân tích tinh dịch của người dùng được kiểm tra bằng Ứng dụng của chúng tôi (YO Sperm Test), bao gồm kết quả định tính MSC (nồng độ tinh trùng di động), điểm chất lượng tinh dịch (YO SCORE) và video ghi lại tinh trùng của người dùng.

Chúng tôi thừa nhận tính nhạy cảm đặc biệt của dữ liệu sức khỏe của bạn và do đó đã thực hiện một chính sách nhằm đảm bảo rằng chúng tôi không bao giờ lưu trữ nhiều dữ liệu hơn mức chúng tôi cần, chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu đó trong khoảng thời gian tối thiểu cần thiết và chúng tôi bảo mật nghiêm ngặt giao thức cũng như loại bỏ dữ liệu thường xuyên. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với DPO của chúng tôi.

Ngoài dữ liệu sức khỏe được mô tả ở trên, chúng tôi không thu thập bất kỳ Danh mục Dữ liệu Cá nhân Đặc biệt nào về bạn (điều này bao gồm thông tin chi tiết về chủng tộc hoặc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, khuynh hướng tình dục, ý kiến chính trị, tư cách thành viên công đoàn cũng như dữ liệu di truyền và sinh trắc học) trừ khi những dữ liệu này được cung cấp một cách tự nguyện. Chúng tôi cũng không thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án và hành vi phạm tội của người dùng.

Chúng tôi thu thập thông tin này bằng cách nào?:

Hầu hết thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý được cung cấp trực tiếp cho chúng tôi theo (các) cách sau:

 • Bạn tạo một tài khoản và cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn
 • Bạn tải lên kết quả kiểm tra
 • Khi bạn tạo tài khoản với chúng tôi, bạn đồng ý tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi (cụ thể là email và vị trí của bạn).
 • Khi bạn tải lên kết quả kiểm tra của mình, bạn hoàn thành một tờ khai và đồng ý cấp cho chúng tôi quyền truy cập những thông tin này cho những mục đích hạn chế.

Chúng tôi cũng có thể lấy dữ liệu từ các nguồn bổ sung:

 • Chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu từ người dùng trang web và Ứng dụng của chúng tôi và các bên thứ ba. Chúng tôi sử dụng Co-pilot CX Ltd để phân tích các hành vi sử dụng nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Tham khảo chính sách bảo mật của Co-pilot tại đây: https://copilot.cx/privacy-policy

Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn?

Chúng tôi nhận thông tin từ bạn vì những lý do sau:

 • Chúng tôi phân tích kết quả kiểm tra để xem vấn đề mà khách hàng báo cáo có liên quan đến lỗi phần mềm hay bất kỳ vấn đề về phần mềm nào khác hay không. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về địa chỉ email để liên hệ và hỗ trợ khách hàng.
 • Dữ liệu vị trí địa lý – chúng tôi sử dụng dữ liệu này để thiết lập kết nối WiFi và đề xuất các bác sĩ ở gần bạn.

Theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR), chúng tôi dựa vào các cơ sở pháp lý sau đây để xử lý thông tin:

Có nhiều lý do chính đáng theo GDPR cho phép thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân. Chúng tôi chủ yếu dựa vào:

 • Đồng thuận: Một số tình huống nhất định cho phép chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn, chẳng hạn như khi bạn tạo và lập tài khoản và cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn hoặc tải lên kết quả kiểm tra của bạn và cho phép chúng tôi nhận dữ liệu này. Theo đó, bạn đồng ý rằng chúng tôi nhận, giữ và xử lý dữ liệu.
 • Nghĩa vụ Hợp đồng: Chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin nhất định từ bạn để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi và cung cấp cho bạn dịch vụ như đã hứa.
 • Tuân thủ Pháp luật: Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải thu thập và xử lý một số loại dữ liệu nhất định, chẳng hạn như hoạt động gian lận hoặc các hành động bất hợp pháp khác.
 • Quyền lợi Hợp pháp: Chúng tôi có thể cần thu thập một số thông tin nhất định từ bạn để có thể đáp ứng lợi ích hợp pháp của chúng tôi – điều này bao gồm những lĩnh vực hợp lý được coi như một phần trong hoạt động điều hành doanh nghiệp của chúng tôi mà không gây ra tác động vật chất đến quyền, sự tự do hoặc lợi ích của bạn. Ví dụ có thể là vị trí địa lý của bạn để Ứng dụng có thể đề xuất các bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác ở gần bạn.

Để thu thập dữ liệu thuộc danh mục đặc biệt (Thông tin sức khỏe được bảo vệ), chúng tôi dựa trên sự đồng ý rõ ràng.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin này với:

Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu phi cá nhân với các bên thứ ba để (nhưng không giới hạn ở việc) cải thiện trang web, Ứng dụng hoặc các dịch vụ khác của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các nhà thầu phụ (chỉ khi cần thiết và được sự đồng ý của bạn) hoặc các công ty thành viên hoặc để khuyến nghị bác sĩ lâm sàng bổ sung hoặc giới thiệu bác sĩ (tuân thủ nghĩa vụ bảo mật chỉ sử dụng dữ liệu này cho các mục đích mà chúng tôi tiết lộ cho người dùng và theo hướng dẫn của chúng tôi).

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với các bên quan tâm trong trường hợp MES dự đoán được sự thay đổi trong quyền kiểm soát hoặc việc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi hoặc với các bên quan tâm liên quan đến việc cấp phép công nghệ của chúng tôi.

Nếu MES được bán đi hoặc thực hiện mua bán hoặc chuyển nhượng, theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có thể bán hoặc chuyển nhượng Dữ liệu Cá nhân và Thông tin Sức khỏe được Bảo vệ của bạn cho bên thứ ba như một phần của hoặc liên quan đến giao dịch đó. Khi chuyển giao như vậy, Chính sách Bảo mật Dữ liệu của đơn vị mua có thể chi phối thêm việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Trong tất cả các trường hợp khác, dữ liệu của bạn sẽ vẫn được bảo vệ theo Chính sách Bảo mật Dữ liệu này (được sửa đổi theo thời gian).

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân về Thông tin Sức khỏe được Bảo vệ của bạn tại bất kỳ thời điểm nào theo yêu cầu của pháp luật hoặc để thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi đối với Trang web/Điều khoản Dịch vụ hoặc Chính sách Bảo mật Dữ liệu này.

Ứng dụng hoặc Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, trình cắm và ứng dụng của bên thứ ba. Việc nhấp vào các liên kết đó hoặc bật các kết nối đó có thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu về bạn. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba này và không chịu trách nhiệm đối với các điều khoản về quyền riêng tư của họ. Khi bạn rời khỏi Ứng dụng hoặc Trang web của chúng tôi, vui lòng xem lại chính sách bảo mật của mọi trang web mà bạn truy cập.

Cách chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn

Thông tin của bạn được lưu trữ an toàn trong Firebase, Bigquery và Mongo DB. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu trên các dịch vụ đám mây an toàn đang vận hành ở Mỹ. Firebase và Bigquery là một phần của Google. Google và MongoDB là những tổ chức cam kết bảo mật và đã tuyên bố rằng các điều khoản mô hình liên quan đến việc chuyển dữ liệu giữa Liên minh Châu Âu và Mỹ hoàn toàn tuân thủ GDPR. Chúng tôi mong bạn đọc đầy đủ các tuyên bố và chính sách của họ.

Chúng tôi thường không xóa thông tin mà chúng tôi nắm giữ vì lợi ích của người dùng trong trường hợp mong muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong tương lai. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi đã yêu cầu dữ liệu kết quả, là dữ liệu thuộc danh mục đặc biệt, chúng tôi sẽ cố gắng không giữ thông tin này trong thời gian nhiều hơn một năm và chúng tôi sẽ thực hiện điều này bằng cách ẩn danh hoàn toàn bất kỳ dữ liệu kết quả nào mà chúng tôi nhận được để dữ liệu đó không thể giúp nhận dạng một người cụ thể. Bạn cũng có thể yêu cầu xóa dữ liệu liên quan đến bạn bằng cách liên hệ với công ty.

Chúng tôi đã triển khai bảo mật theo thiết kế và liên tục áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu nghiêm ngặt để bảo mật dữ liệu của bạn.

Chúng tôi thực hiện ít nhất các biện pháp sau:

 • Chúng tôi đang bảo vệ cơ sở dữ liệu bằng mật khẩu duy nhất (cơ sở dữ liệu có thể truy cập được từ một trang web được bảo vệ bằng mật khẩu)
 • Mỗi người dùng nội bộ có một mật khẩu duy nhất.
 • Chúng tôi mã hóa cơ sở dữ liệu của mình.
 • Chúng tôi mã hóa mật khẩu của mình.
 • Chúng tôi đã triển khai thực hiện Kiểm toán để có thể điều tra bất kỳ vấn đề tiềm tàng nào.
 • Chúng tôi tiến hành kiểm tra lỗ hổng bảo mật thường xuyên ít nhất mỗi năm một lần
 • Chúng tôi duy trì chính sách quản lý rủi ro, thường xuyên đánh giá và giải quyết các rủi ro liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật
 • Chúng tôi sử dụng giao thức HTTPS được mã hóa cho các trang web của mình.

Mặc dù chúng tôi tuân theo các phương pháp thực hành tốt nhất trong ngành và rất nỗ lực trong việc bảo vệ dữ liệu của bạn nhưng việc truyền dữ liệu qua internet không được đảm bảo là hoàn toàn an toàn. Các bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi có thể chặn hoặc truy cập các đường truyền hoặc thông tin liên lạc riêng tư một cách bất hợp pháp. Trong khi chúng tôi cố gắng bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn truyền cho chúng tôi. Bạn hoàn toàn chịu rủi ro đối với bất kỳ quá trình truyền dữ liệu nào như vậy. Nếu bạn tin rằng tương tác của bạn với chúng tôi không còn an toàn hoặc có bất kỳ lý do gì để tin rằng đã xảy ra hành vi vi phạm dữ liệu, vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất có thể.

Quyền bảo vệ dữ liệu của bạn

Theo luật bảo vệ dữ liệu, bạn có các quyền sau đây:

 • Quyền truy cập – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp bản sao thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền sửa đổi – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính những thông tin mà bạn cho là không chính xác. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi bổ sung thông tin mà bạn cho là chưa đầy đủ.
 • Quyền xóa dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền hạn chế xử lý – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Thông tin Sức khỏe được Bảo vệ và Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối xử lý – Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền di chuyển dữ liệu – Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chuyển thông tin bạn đã cung cấp cho một tổ chức khác hoặc cho bạn trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền riêng tư của California: Theo các mục 1798.83-1798.84 của Bộ luật Dân sự California, cư dân California có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông báo xác định các loại thông tin khách hàng cá nhân mà chúng tôi chia sẻ với các chi nhánh và/hoặc các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị và cung cấp thông tin liên hệ cho các chi nhánh và/hoặc các bên thứ ba đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn có một bản sao của thông báo này, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản cho DPO.

Bạn không phải trả bất kỳ khoản phí nào để được thực hiện các quyền của mình. Nếu bạn đưa ra yêu cầu, chúng tôi có một tháng để trả lời bạn. Vui lòng liên hệ với DPO của chúng tôi nếu có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dữ liệu, bao gồm bất kỳ yêu cầu nào được nêu chi tiết ở trên.

Các vấn đề bổ sung

 • Cho phép tiếp thị – Bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị và nội dung mới từ chúng tôi nếu bạn đã tạo tài khoản. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi cho bạn các thông tin tiếp thị bằng cách thay đổi các tùy chọn liên lạc với chúng tôi trong tài khoản của bạn. Bạn có thể thực hiện điều này bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn và tắt tùy chọn chia sẻ dữ liệu của bạn từ Menu Cài đặt.
 • Mục đích – Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích mà từ đó chúng tôi đã thu thập những Dữ liệu này, trừ khi chúng tôi cho rằng chúng tôi cần sử dụng Dữ liệu đó cho một lý do khác và lý do đó phù hợp với mục đích ban đầu. DPO của chúng tôi luôn sẵn sàng giải thích sự liên quan giữa mục đích mới và mục đích ban đầu. Chúng tôi có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn không biết hoặc khi không được sự đồng ý của bạn, nhưng chúng tôi phải có cơ sở pháp lý để làm như vậy như đã nêu chi tiết ở trên.
 • Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu của bạn trong bao lâu? – Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân của bạn chừng nào cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích mà từ đó chúng tôi đã thu thập Dữ liệu này. Chúng tôi có thể lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một khoảng thời gian dài hơn bình thường trong trường hợp có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi tin rằng có khả năng xảy ra kiện tụng liên quan đến mối quan hệ của chúng tôi với bạn.
 • Chuyển dữ liệu quốc tế – Thông tin của bạn có thể được lưu trữ và xử lý ở Mỹ hoặc các quốc gia hoặc khu vực pháp lý khác bên ngoài Mỹ, nơi chúng tôi có cơ sở vật chất. Trong phạm vi lưu trữ dữ liệu ở Mỹ, chúng tôi sẽ luôn sử dụng các nhà cung cấp đã thực hiện các điều khoản hợp đồng mẫu cho phép chuyển dữ liệu giữa EU và Mỹ. Bằng việc sử dụng YO APP, bạn cho phép và đồng ý với việc chuyển giao thông tin, bao gồm cả dữ liệu cá nhân, ra bên ngoài Mỹ.
 • Giới hạn độ tuổi cho người dùng của chúng tôi – Bạn không được sử dụng YO trừ khi bạn từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn dưới 18 tuổi và bạn truy cập YO bằng cách nói dối về tuổi của mình hoặc vi phạm Điều khoản Sử dụng cho Trang web của chúng tôi hoặc Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật này, bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng YO và chấm dứt tài khoản của mình. Trang web hoặc ứng dụng YO của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu thập dữ liệu liên quan đến trẻ em.
 • Thông báo về các thay đổi và chấp nhận chính sách – Chúng tôi liên tục xem xét Chính sách Quyền riêng tư của mình và sẽ cập nhật bất kỳ thông tin cập nhật nào trên trang web này. Phiên bản này được thực hiện ngày 1 tháng Một năm 2021. Bằng việc sử dụng trang web và Ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu như được nêu trong Chính sách Bảo mật Dữ liệu này. Việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng trang web và Ứng dụng của chúng tôi sẽ cấu thành sự chấp nhận rõ ràng của bạn đối với bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách Bảo mật này.